دانلود جداول اکسل

برترین و نایاب ترین جداول طراحی شده با اکسل

تایپ خودکار اعداد به ترتیب در اکسل

آیا می خواهید در اکسل کاری کنید که اعداد به ترتیبی که شما می خواهید نمایش داده شود و دیگر تک تک اعداد را در سلولها تایپ نکنید ؟ برای اینکار کافیس ابتدا در سه سلول پشت سر هم اکسل افقی یا عمودی اعداد خود را به ترتیبی که دوست دارید تایپ کنید مثلا 1   2    3  سپس هر سه سلول را با موس درگ یا انتخاب می کنیم و از گوشه پایین سمت راست کلیک می کنیم و تا جایی که بخواهیم می کشیم ، با اینکار اعداد در سلولهایی که انتخاب کرده ایم تایپ می شوند به ترتیب .